• FDakwah MM j2.jpg
1

Fiqh Dakwah Mustafa Mahsyur Jilid 2

Regular price
RM 98.00
Sale price
RM 98.00
Regular price
RM 0.00
Worldwide shipping | Kedai Buku Putih
Worldwide shipping
Secure payments | Kedai Buku Putih
Secure payments
Authentic products | Kedai Buku Putih
Authentic products

Penerbit: I’tishom

Oleh: Syaikh Mushthafa Masyhur 

Banyak sudah penafsir ajaran-ajaran Imam Syahid Hasan Al-Banna, khususnya Ushulul Isyrin, dari Dr. Yusuf Al-Qardlawi, Ust. Said Hawwa, Dr. Ali Abdul Halim Mahmud, Syeikh Dr. Abdullah Al-Khathib, sampai Dr. `Isham Muhammad Al-Basyir. Atau penjabar dalam satuan-satuan tema seperti Dr. Mazin Farrukh. Atau studi kritis aplikasi, seperti yang dilakukan oleh Prof. Fathi Yakan. 

Sementara Musthafa Masyhur secara khusus justru mencerminkan seorang penafsir Majmu`ah Rasail (Himpunan Risalah Hasan Al-Banna) dengan kekentalan apresiasi dan latar belakang 10 tahun tarbiyah intensif Hasan Al-Banna. Diantara kekhasannya adalah ‘ayat-ayat’ tajribiyah (pengalaman) yang menggenapi ayat-ayat Qur`aniyah. Hal itu telah memberikan bekalan mata air keyakinan, kesabaran, kesetiaan dan totalitas pengorbanan bagi dakwah ini.

Dari 18 risalah yang dihimpun menjadi 2 jilid besar Fiqhud Da`wah ini, sukar mengambil yang terbaik, karena semuanya menyuluh berbagai persoalan secara variatif. Sebagian bersifat moral spiritual, lainnya konseptual intelektual dan selebihnya aplikasi operasional. Diantara yang akan sangat membantu menjawab tanda tanya, mungkin risalah Tasa`ulat `alat `ala Thariq (IM Menjawab Gugatan) mewakili apresiasinya terhadap dakwah ini. Thariqud Da`wah bainal Ashalah wal inhiraf (Prinsip dan Penyimpangan) memberikan rambu-rambu bagi perjalanan dakwah dan para da`inya. Demikian juga dengan risalah yang membahas Al-Qiyadah wal Jundiyah. Sementara Qadhaya Asasiyah yang sudah sangat masyhur dikalangan para belia dakwah, menjawab abjadiyat dan aulawiyat (skala prioritas) serta membedah persoalan-persoalan dakwah. Dalam tajuk Wahdatul Amalil Islami (kesatuan amal islami), sekali lagi Nampak betapa disiplin gerakan dakwah dalam makna sejati dan sedalamnya, mencerminkan semangat pendahulunya, Mursyid II Hasan Al-Hudhaibi Rahimahullah dalam Duatun La Qudlah (Kami Da`i, Bukan Hakim). 

Keistimewaan lainnya, Musthafa Masyhur mampu mengurai semua permasalahan itu, dengan sentuhan kata dan nuansa makna yang dalam dan sarat oleh pengaruh ruhiyah yang tinggi. Justru disanalah letak keunikan karya tulis yang ditopang oleh pengalaman langsung penulisnya. 

Wal hasil, kumpulan risalah Fiqhud Dakwah ini, adalah karya monumental sekaligus intisari dari hasil perasaan pikiran seorang pejuang dakwah yang mutlak dimiliki oleh para generasi dakwah. Karya Mursyid Am, IM V, yang saat ini ada dihadapan Anda InsyaAllah mampu meberi bekal, pelita dan rambu-rambu yang akan menerangkan perjalanan panjang para musafir dalam kafilah dakwah, hingga sampai pada tujuan dakwah terakhirnya.

BELI BUKU di KEDAI BUKU PUTIH;

1. Pembungkusan dijaga!
2. Delivery LAJU & Kami jaga waktu
3. Buku-buku terbaik untuk minda dan imanDoakan Kami!
Boleh hubungi - 01120757308 (Buku Putih)