• manhaj haraki bm.JPG
1

MANHAJ HARAKI DALAM SIRAH NABI SAW JILID 1

Regular price
RM 18.00
Sale price
RM 18.00
Regular price
RM 18.00
Worldwide shipping | Kedai Buku Putih
Worldwide shipping
Secure payments | Kedai Buku Putih
Secure payments
Authentic products | Kedai Buku Putih
Authentic products

'Golongan yang dari segi ruh dan mentalnya telah dikalahkan kekuatan manusia yang terdapat pada muslimin di mana tidak ada lagi Islam pada mereka melainkan namanya sahaja. Ajakan Islam untuk berjihad hanyalah untuk mempertahankan diri, atau mereka mengira bahawa mereka telah banyaka berjasa pada agama ini dengan cara meninggalkan kaedahnya iaiatu yang menumbangkan para toghut dari muka bumi, membebabskan manusia dari perhambaan kepada Allah semata-mata dan mengeluarkan mereka daripada menymebah sesama makhluk kepada peribadatan hanya kepada Tuhan sekalian makhluk’.Mereka mengajukan pendapat dengan mengatakan bahawa tiada paksaan bagi menerima sesuatu akidah , tetapi Islam menganjurkan agar mereka diberi kebebasan sepenuhnya untuk menerima atau menolak akidah Islam setelah semua sistem politik yang berkuasa  telah ditumbangkan atau memaksanya membayar jizyah,''