HARGA PENGHANTARAN MURAH! SEHINGGA 3 KG HARGA POS RM8.00 SAHAJA.
icon-search
icon-search
  • manhaj haraki bm.JPG

MANHAJ HARAKI DALAM SIRAH NABI SAW JILID 1

RM 18.00
- +
icon-bag Add to Cart
Home

'Golongan yang dari segi ruh dan mentalnya telah dikalahkan kekuatan manusia yang terdapat pada muslimin di mana tidak ada lagi Islam pada mereka melainkan namanya sahaja. Ajakan Islam untuk berjihad hanyalah untuk mempertahankan diri, atau mereka mengira bahawa mereka telah banyaka berjasa pada agama ini dengan cara meninggalkan kaedahnya iaiatu yang menumbangkan para toghut dari muka bumi, membebabskan manusia dari perhambaan kepada Allah semata-mata dan mengeluarkan mereka daripada menymebah sesama makhluk kepada peribadatan hanya kepada Tuhan sekalian makhluk’.Mereka mengajukan pendapat dengan mengatakan bahawa tiada paksaan bagi menerima sesuatu akidah , tetapi Islam menganjurkan agar mereka diberi kebebasan sepenuhnya untuk menerima atau menolak akidah Islam setelah semua sistem politik yang berkuasa  telah ditumbangkan atau memaksanya membayar jizyah,''

Your cart is currently empty.
Continue shopping