HARGA PENGHANTARAN MURAH! SEHINGGA 3 KG HARGA POS RM8.00 SAHAJA.
icon-search
icon-search
  • set keakhawatan.jpg

Keakhawatan Jilid 1-4

RM 118.00
- +
icon-bag Add to Cart
Home

Jilid 1
Buku Keakhwatan 1 ini membahas tentang muslimah dalam menunaikan amanahnya, antara lain tentang urgensi tarbiyah bagi akhawat/muslimah, tujuan-tujuan tarbiyah bagi akhawat muslimah, serta kewajiban ukhti terhadap Tuhannya, terhadap dirinya, terhadap orang tua, terhadap anaknya, terhadap suaminya, dan terhadap masyarakatnya.

Jilid 2
Dalam bangunan Islam, akidah merupakan fondasi. Materi akidah sepenuhnya adalah informasi yang disampaikan oleh Allah swt. melalui wahyu kepada Rasulullah Saw. Buku Keakwatan 2 ini punya cara tersendiri untuk menjelaskan akidah. Penulis mengantarkan berbagai dogma akidah ke dalam benak pembaca dengan pendekatan logis dan filosofis, tanpa harus menjadi rumit.

Jilid 3
Buku Keakhwatan 3 serial buku ini berisi persiapan akhawat menegakkan rumah tangga islami beberapa karakter rumah tangga islami, persiapan muslimah menjelang pernikahan, fiqih munakahat, landasan interaksi suami istri dalam keluarga, hak-hak istri yang harus ditunaikan suami, perselisihan suami istri dan pemecahannya.

Jilid 4
Buku Keakhwatan 4 ini merupakan tarbiyah ruhiyah yang menerangkan tentang urgensi tarbiyah ruhiyah, shalat fardhu lima waktu, puasa, zakat, haji, qiyamullail, zikrullah, doa, selawat atas nabi, dan racun-racun hati.


Penulis: Cahyadi Takariawan
Penerbit: Era Intermedia
Cover : soft cover
Kertas : Book paper
Your cart is currently empty.
Continue shopping